Card HDMI AverMedia C985 Lite

Giá bán : Vui lòng liên hệ
Lượt xem : 00
Đã bán : 00
Hiện có : 00
Ngày update : 01/11/2016-09:13:28

1. Model: C985 LiteCard ghi hình sử dụng ghi lại hình ảnh thiết bị y tế: máy nội soi, máy siêu âm, thiết bị phát HDMI khác.
2. Input :640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (60p), 1360 x 768 (60p), 1440 x 900 (60p), 1680 x 1050 (60p), Pass-through: 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p)
3. Capture:640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 800 x 600 (60p), 1024 x 768 (60p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p), 1280 x 1024 (30p), 1360 x 768 (50p), 1440 x 900 (30p), 1680 x 1050 (30p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p) Note: Upscaling is not supported
4. Record :Maximum: 60Mbps, Giao tiếp PCI-E 1X, sử dụng được cho PCI-E 2X, 4X, 8X, 16X (các chuẩn PCI Express)
1. Hộp AVERMEDIA-C985Card capture C985+CD Driver+ 1 cáp HDMI, sách hướng dẩn, Phiếu bảo hành
1. For SD Video Capturing :Intel® Pentium® 4 3.0GHz , AMD Athlon™ 64 3200+
2. For HD Video Capturing (MPEG-2 Format)Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz -AMD Athlon™ 64x2 Dual Core 2.8GHz
3. For HD Video Capturing (H.264 Format)-Intel® Core™ i5 750 or AMD equivalent
4. For 3D Content CapturingIntel® Core™ 2 Duo or AMD AMD Athlon x2 or above
5. RAM:512 MB RAM 2GB RAM is recommended for HD video capturing
6. VGA:VGA card with DirectX9.0c or above OS:Windows® 8/7/XP (32/64-Bit)
7. Phần mềm hỗ trợ ghi hình:Adobe Flash Media Live Encoder 3 Microsoft Windows Media Encoder 9 Microsoft Express Encoder AMCap Real Producer (v13) VLC Media Player Adobe Premiere Pro CS Corel VideoSutio Cyberlink PowerDirector Cyberlink PowerProducer Sony Vegas Pro 10

SẢN PHẨM & THIẾT BỊ LIÊN QUAN