Cục Chống Nhiễu Tính Từ

Giá bán : Vui lòng liên hệ
Lượt xem : 00
Đã bán : 00
Hiện có : 00
Ngày update :

Cục chống nhiễu tính từ,dùng để bọc lại đầu dây cáp truyền tính hiệu, để cho hình ảnh không bị rung.

SẢN PHẨM & THIẾT BỊ LIÊN QUAN