Card EXTREMECAP-U3 CV710

Giá bán : Vui lòng liên hệ
Lượt xem : 00
Đã bán : 00
Hiện có : 00
Ngày update : 01/11/2016-09:03:32

Đầu ghi hình HDMI USB 3.0 1080P@60 AVerMedia CV710 ExtremeCap U3. Sử dụng ghi hình đầu phát HD, PS3, Xbox360, PC, Laptop, STB khác.

SẢN PHẨM & THIẾT BỊ LIÊN QUAN