Phần mềm xét nghiệm phết tế bào CTC (PAPsmear)

Giá bán : Vui lòng liên hệ
Lượt xem : 00
Lượt down : 00
Version mới :
Ngày update : 13/11/2015-04:57:45

- Lập phiếu kết quả xét nghiệm tế bào học cổ tử cung theo tiêu chuẩn Bathesda 2001.
Phiếu kết quả theo mẫu của bệnh viện Đại Học Y Dược gồm các thông tin như:
1. Thông tin bệnh viện:Logo và thông tin bệnh viện.
2. Thông tin bệnh nhân:Mã số, họ và tên, năm sinh/tuổi, PARA, địa chỉ, số điện thoại, ngày kinh chót, có thai/không có thai/không rõ.
3. Thông tin phiếu:số hồ sơ (số lưu trữ), ngày lập, số tế bào, vị trí lấy bệnh phẩm, chẩn đoán lâm sàng cổ tử cung, bác sĩ điều trị, ngày điều trị, người đọc kết quả, ngày trả kết quả.
4. Thông tin mô tả kết quả:
5. Đánh giá phết:Đạt/Không đạt yêu cầu chẩn đoán, lý do không đạt.
6. Mô tả chẩn đoán tế bào học:Chi tiết mô tả theo chuẩn Bathesda 2001.
7. Hình ảnh chụp tế bào:2 hình.
8. Kết luận.
9. Đề nghị.
In phiếu kết quả xét nghiệm tế bào học được in 1 mặt
Phần mềm kết nối với camera chụp tế bào từ trực tiếp từ camera.
Tìm kiếm để sửa chữa hồ sơ kết quả đã lập.
Tìm kiếm theo 1 hoặc nhiều tiêu chí như: số hồ sơ, họ tên, tuổi, địa chỉ, nơi gởi mẫu.
Có thể các nút chức năng nhảy đến số hồ sơ trước, số hồ sơ kế tiếp, số hồ sơ đầu, số hồ sơ cuối.
Quản lý danh sách bác sĩ điều trị, bác sĩ/người đọc kết quả.
10. Thống kê:
Thống kê và in bảng kê danh sách kết quả xét nghiệm theo ngày, tháng, năm
Thống kê số ca xét nghiệm theo theo thời gian và theo BS đọc kết quả, BS điều trị.
Thống kê theo kết quả chẩn đoán tế bào học.

SẢN PHẨM & THIẾT BỊ LIÊN QUAN